kristincavallari_adweekmiami20220915

Kristin's outfit